Salisburylaan 7 - Merelbeke 09 252 16 79
Spaarkaart

1 stempel per aankoopschijf van 10€ en bij contante betaling aan de kassa.

  • Niet geldig bij betaling met ecocheque, consumptiecheque of cadaubon.
  • Niet geldig bij aankoop van bruidswerk, grafwerk of bloemenabonnement.
  • Niet geldig op promoties of afgeprijsde artikelen.

Een volle kaart (= 20 stempels) geeft recht op een korting van 10€ bij de volgende aankoop.

De spaarkaart blijft jaarrond geldig!

Verkoopsvoorwaarden

De goederen reizen op risico van de koper.

Partijen verklaren deze factuur te aanvaarden als bindend indien binnen de 10 dagen na leveringsdatum niet bij aangetekend schrijven werd geprotesteerd.

In geval van geschil is alleen de Handelsrechtbank van Gent bevoegd.

Onze facturen zijn contant betaalbaar.

Bij laattijdige betaling zal er een interest worden gerekend van 1,5% per maand zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling.

Bij niet betaling binnen de 8 dagen na het versturen van een betalingsherinnering, zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20%, met een minimum van €25, dit onverminderd de gerechtskosten en de verwijlintresten.